„ 100 ODSŁON GMINY LISIA GÓRA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ”

Kategoria: Aktualności, GOK zaprasza, imprezy nadchodzące, info. Tomasz Łakoma

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„ 100 ODSŁON GMINY LISIA GÓRA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ”
Celem Konkursu jest:

– uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległość,
– promocja Gminy Lisia Góra
– kształtowanie patriotycznej postawy
– rozbudzenie zainteresowań i kreatywności

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest GBP w Lisiej Górze, z siedzibą przy ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra.
Fotografie powinny ukazawać historię , piękno i walory Gminy Lisia Góra.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 września br. i będzie trwał do 12 października 2018 r.
Konkursu przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Lisia Góra.
Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis miejsca przedstawionego na zdjęciu.
Fotografie nie mogą naruszać prawa, prawa prywatności i praw osób trzecich.
Zabrania się stosowania fotomontaży.
Twórca prac może przekazać maksymalnie 5 fotografii.
Najlepsze zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie GBP i Urzędu Gminy w Lisiej Górze oraz w Głosie Lisiej Góry.
Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: gbp@lisiagora.pl
Więcej informacji pod nr. Telefonu 14/6784321 Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. każdy z uczestników wydarzeń o których mowa w regulaminie przyjmuje do wiadomości, że:
Poprzez przystąpienie do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminna Bibliotekę Publiczną. (głównie przy prezentacji fotografii) i zapoznali się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Załącznik Nr 1. do regulaminu.
Osoby które nie są pełnoletnie, muszą posiadać pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych osobowych przez GBP w Lisiej Górze oraz zgodę na rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych zdjęć przesłanych na konkurs w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę, na stronie UG w Lisiej Górze oraz, w publikacjach GBP, a także w Głosie Lisiej Góry.
Gminna Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu fotograficznego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie przesłanych na konkurs zdjęć na ich rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Bibliotekę w Lisiej Górze,w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywania w dowolnym zakresie przez GBP, w publikacjach GBP, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że fotografie w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GBP, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
GBP w Lisiej Górze zapewnia, że fotografie nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 roku.

Komentarze:

Napisz komentarz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.