Formy stałe / zespoły

Grupa Kolędnicza “Śmignianie”

W Gminie Lisia Góra od blisko 25 lat działa zespól kolędniczy „Śmignianie”, który w oktawie Bożego Narodzenia prezentuje tradycje bożonarodzeniowe w radosnej formie, wyrażając mistyczną tajemnicę Bożego Narodzenia.

Grupa Kolędnicza Śmignianie w doskonały sposób opanowała sztukę łączenia tradycji bożonarodzeniowych, tych wywodzących się z podtarnowskich wsi, tymi miejskimi, prezentowanymi jako jasełka.Połączenie tychże tradycji w mistrzowski sposób udało się dzięki kierownikowi grupy, a zarazem dyrektorowi GOK Lisia Góra – Edwardowi Kędzierskiemu, choć nie można również zapomnieć o Jerzym Starzyku, który był jej założycielem i bardzo trafnie obsadził poszczególne role. Obsada ta praktycznie w niezmienionej formie dotrwała do dnia dzisiejszego. Ta właśnie stabilność zespołu oraz ciężka praca każdego z jego członków sprawiła, że Grupa Kolędnicza „Śmignianie” szybko zdobyła uznanie nie tylko wśród publiczności wielu przeglądów oraz znawców tematu nie tylko na ziemi tarnowskiej, ale też w wielu miejscach, gdzie „Śmignianie” występowali na przeglądach i konkursach. Warto wspomnieć, iż pierwszy występ grupy ze Śmigna w obecnym składzie i pod kierownictwem wspomnianego już Edwarda Kędzierskiego miał miejsce ponad 20 lat temu – 26 stycznia 1992 podczas X Wojewódzkiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Od tego momentu „Śmignianie” odnotowują pasmo wielu sukcesów podczas konkursów w Lipnicy Murowanej oraz w Ogólnopolskim Przeglądzie w Bukowinie Tatrzańskiej – miejscu, gdzie podczas Karnawału Góralskiego spotykają się najlepsze grupy kolędnicze z całej Polski. Tam właśnie grupa z gminy Lisia Góra zdobyła dwukrotnie pierwszą lokatę, a trzy razy wyjazdy do Bukowiny Tatrzańskiej kończyły się zdobyciem srebrnych i brązowych spinek góralskich. Warto w tym miejscu dodać, iż „Śmignianie” przodują w liczbie występów i zdobytych spinek pośród wszystkich grup z terenu byłego województwa tarnowskiego, choć nie można też zapominać o innej grupie z Pleśniej, która odnosi także niemałe sukcesy. Każda rola bez wyjątku wymaga od aktorów wielu godzin pracy, nieustannych prób, by w najważniejszym momencie stanąć na wysokości zadania i zdobyć uznanie publiczności i jurorów. Nie można w tym miejscu zapomnieć o Andrzeju Mataczu, który odgrywa rolę „Żyda” i niejednokrotnie był nagradzany w wielu przeglądach za swoją grę aktorską. Wiele specyficznego uroku przyniósł odtwórca roli „Dziada” Władysław Kawa, a także wspomniany już Edward Kędzierski, który pełni rolę przysłowiowego „strażaka” ,wcielając się w różne postacie, jeśli w danym dniu inny aktor nie może wystąpić. Grupa niejednokrotnie występowała na ulicach Tarnowa w okresie świąteczno-noworocznym, a także umilając swoimi występami spotkania w szkołach, szpitalach i w różnych instytucjach, wszędzie wywołując uśmiech na twarzach widzów bez względu na wiek czy upodobania artystyczne. Kolejny rok to kolejne plany artystyczne, nie tylko związane z kolędowaniem, czy też odwiedzaniem mieszkańców gminy Lisia Góra z kolędą – w planach śmignieńskich aktorów jest również przygotowanie sztuki „Pastorałka” Leona Schillera – patrząc na dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy, z pewnością ten zamiar będzie również osiągnięty ku radości wszystkich, który są wiernymi widzami i przyjaciółmi „Śmignian”.