Kadra

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Edward Kędzierski

Instruktor plastyki – Marta Maziarz

Księgowa – Angelika Matyjas

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego – Krystyna Wenc-Szatko

Kierowca / akustyk – Janusz Kawa

Kierowca – Andrzej Matacz

Sprzątaczka – Małgorzata Starzyk