O Nas

Od 18 kwietnia 1974 roku instytucjonalnym ogniwem upowszechniania kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury, powołany na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej. Data ta nie oznacza jednak początków wdrażania zorganizowanych form życia kulturalnego. Sięgają one lat pięćdziesiątych, kiedy to z inicjatywy mieszkanki wsi Śmigno, Janiny Szatko – poetki ludowej, powstał zespół obrzędowy „Śmignianie”. Od samego początku zespół pracował nad kultywowaniem obrzędowości swojego regionu. Występy cieszyły się powodzeniem wśród widowni, bawiły humorem i uszczypliwą śpiewką. Zespół brał udział w wielu przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Większość artystycznego dorobku jest pióra założycielki. I tak dla przykładu, wystawiana sztuka pt.: „Wyskubek” przedstawia obrzęd skubania pierza, wywodzący się właśnie ze wsi podtarnowskiej. „Wyskubek” był prezentowany w konkursie pod nazwą „Ludowe zwyczaje i obrzędy” związane z pracą, w styczniu 1980 roku w Rzeszowie. w 1979 roku powstała kapela – Muzykująca Rodzina Wenców z Lisiej Góry. Po raz pierwszy kapela ta w 1980 roku wzięła udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Rodzin Muzykujących. Przez kolejne 8 lat Wencowie spotykali się z rodzinami muzykującymi z całego kraju we Wrocławiu, na imprezie pod nazwą Ogólnopolskie Spotkania Rodzin Muzykujących. W tamtych czasach znana była również kapela folklorystyczna „Lisiogórzanie”. W okresie oktawy Bożego Narodzenia kultywowano tradycje kolędnicze. Grupa kolędnicza „Herody” chodziła po domach a także brała udział w licznych przeglądach, np. na przeglądzie regionalnym w Jaworzynie zajęła II miejsce. Rozkwit życia kulturalnego w gminie ściśle wiąże się z oddaniem do użytku Domu Ludowego w Śmignie, 28 grudnia 1965 roku. Również Kluby Rolnika w Lisiej Górze, Pawęzowie, Starych Żukowicach oraz „Ruchu” w Łukowej, Śmignie i Zaczarniu cieszyły się uznaniem społeczności lokalnej. W pracy ówczesnego GOK-u starano się podtrzymywać tradycje lokalne, jak również uroczyście obchodzić cykliczne zjawiska w życiu społecznym. Wiele uwagi poświęcano „Złotym Jubileuszom Małżeńskim”, pożegnaniu poborowych odchodzących do wojska, wigiliom dla samotnych i Międzynarodowemu Dniu Kobiet. Środowisko wiejskie starano integrować przez Turnieje Wsi o Puchar Naczelnika Gminy, jak również Dożynki Gminne.

 

Okres wielkich przeobrażeń ustrojowych przyniósł wiele strat kulturze. Zlikwidowano wszystkie kluby rolnika i „Ruch”. Próba komercjalizacji kultury zakończyła się niepowodzeniem. Pracownicy GOK zmuszeni byli przejść na urlopy bezpłatne z powodu braku środków na płace i działalność merytoryczną. Notabene, stanowili w gminie jedyną garstkę osób, które musiały skorzystać z takiego rozwiązania. Rok 1993 przyniósł poprawę sytuacji kultury. Ówczesna Rada Gminy uznała potrzebę istnienia takiej instytucji. Mimo wielu trudności rozwinął się amatorski ruch artystyczny. Wiele sławy przysporzyły gminie takie zespoły jak: Dziecięcy Zespół Taneczny „KIK”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Arlekin”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Afro”, „West Saillors” grający i śpiewający piosenkę morską i żeglarską czyli popularne szanty. Wprowadzono wiele form działalności merytorycznej kładąc nacisk na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. W ramach tego kierunku nawiązano współpracę ze szkołami podstawowymi, w rezultacie której co roku organizowane są takie imprezy jak: Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich na szczeblu szkół podstawowych i przedszkoli gminnych, Przegląd Grup Jasełkowych szkolnych, przedszkolnych i osób dorosłych, Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. J. Brzechwy, turniej szkół (14 dyscyplin), konkurs śpiewaczy w technice półplayback „Rozśpiewane Dzieci” itp. W ramach tego kierunku od szeregu lat odbywa się co roku „Gminny Konkurs na Pisankę i Plastykę Obrzędową”, Święto Ludowe, Dożynki Gminne itp. Każdego roku tradycje z lat pięćdziesiątych kontynuuje grupa kolędnicza „Śmignianie” działająca nieprzerwanie od grudnia 1991 roku. Grupa ta z powodzeniem promuje gminę, poprzez udział w licznych imprezach ponadlokalnych. Do przykładu „Śmignianie” w latach 1994 – 1998 nie oddawali pierwszego miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” w Lipnicy Murowanej.

 

Po raz pierwszy w historii gminy pamięć o ofiarach stalinizmu uczczono 20 grudnia 1991 roku konkursem na opowiadanie pt. „Moje przeżycia związane z okresem stalinowskim”, a kilka lat później, tj. 14 maja 1995 roku uroczyście uczczono 55 rocznicę zbrodni katyńskiej. Kolejnym rocznicom odzyskania niepodległości dodaje rangi Zlot Weteranów Gminy Lisia Góra. Jak sama nazwa wskazuje dochodzi do spotkań ludzi zbrojnego czynu, którzy walczyli o niepodległy byt Państwa Polskiego. W okresie lata gminna instytucja kultury organizuje szereg imprez rekreacyjno – sportowych.

 

Do tradycji należy rozgrywanie co roku turniejów piłkarskich o Puchar Wójta Gminy i o Memoriał Stanisława Flisa w Zaczarniu. W roku 1999 doszły dodatkowe dwa turnieje tj. Turniej Piłkarski o Memoriał Józefa Kalisza rozgrywany w Nowej Jastrząbce i o Memoriał Józefa Stochmala w Lisiej Górze. W grudniu 1990 roku ukazał się pierwszy numer „Głosu Lisiej Góry” pod nazwą Jednodniówka Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury. Pismo przechodziło różne koleje losu. W trudnym okresie dla kultury nastąpiło zawieszenie pisma, zaistniała nawet groźba jego likwidacji. W ciągu jego wydawania miało miejsce kilka przerw 1 – 3 miesięcznych. Później pismo funkcjonowało jako miesięcznik, a ostatnio jako dwumiesięcznik w związku ze zmianą techniki druku i wprowadzenia części koloru. Organem założycielskim jest Rada Gminy natomiast wydawcą Gminny Ośrodek Kultury.