Seniorzy z Borzęcina Aktywni ! :)

Kategoria: Aktualności, Bez kategorii, info. Tomasz Łakoma

W zaprzyjaźnionej gminie Borzęcin, Fundacja „ MAGMA” im. Ronalda Reagana, w miesiącu czerwcu rozpoczęła działania w ramach projektu ” Aktywny Senior”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu ma na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku – emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną , fizyczną, kulturalną, oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy osobami w wieku 60 + z terenu gminy Borzęcin. Projekt realizowany będzie od czerwca 2018 do listopada 2018r.

Projekt zakłada realizację takich działań jak : zorganizowanie 2-ch jednodniowych wyjazdów integracyjnych na baseny termalne do Solca Zdroju połączonych z gimnastyką – Agua- Aerobik, jednodniowy wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Iwonicza Zdroju, Rymanowa i Komańczy – połączony ze zwiedzaniem miast, zorganizowanie warsztatów artystycznych , poradnictwo prawne – prawo spadkowe, testament, przywileje i prawa wynikające z wieku a także wyjazd do kina i do teatru. Nadrzędnym celem realizacji zadania jest sprawienie, aby uczestnicy projektu – osoby starsze- emeryci i renciści nie czuli się wykluczeni społecznie. Zawsze jest to możliwe poprzez zmianę stylu życia osób starszych, aktywne spędzanie wolnego czasu ,oraz ich udział w życiu społecznym.

Fundacja Magma im. Ronalda Reagana realizowała projekty poświęcone tematyce senioralnej. Działania zaplanowane w 2018r. będą doskonałą okazją do kontynuowania aktywności seniorów w społeczności lokalnej w której zamieszkują. Systematyczny udział w zajęciach od kilku lat uświadamia seniorom, iż wychodzenie z domu nie musi być wyłącznie świętem, a stałym elementem tygodniowego rozkładu zajęć. Regularność i cykliczność działań podejmowanych na rzecz seniorów jest gwarancją ich powodzenia. Poprzez nasze doświadczenie wynikające z realizacji projektów polegających na współpracy z osobami starszymi, wytworzyła się w naszym środowisku swoista więź, która owocuje po dzień dzisiejszy wspólnymi działaniami. Ten potencjał chcemy też wykorzystać w niniejszym projekcie ale również po jego zakończeniu.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Komentarze:

Napisz komentarz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.